OŠ Nikola Vukićević
Интернет дневник
   Име:
   Презиме:
   ЈМБГ:
   Шифра:
   Разред:


Напомене:

Поља у форми за име и презиме је неопходно попунити ћириличним писмом и великим почетним словом (нпр. Име: Петар; Презиме: Петровић), а ЈМБГ је јединствени матични број ученика од 13 цифара.

Поље за шифру оставите празно, осим ако нисте инсистирали да разредни старешина додели ученику ту додатну заштиту.

База садржи ученике од II до VIII разреда. Уколико добијате грешку да ученик не постоји у бази, или да је неисправан ЈМБГ, проверите са учитељем или разредним старешином да ли се у бази налазе тачни подаци.